เนื้อหา
Recognition and enforcement of foreign arbitral awards : the interpretation and application of the New York Convention by National Courts
ผู้แต่ง : George A. Bermann
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Springer Berlin Heidelberg
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13402
เลขเรียกหนังสือ : K 2400 R436 2017
ISBN : 9783319509136
แหล่ง :
Rethinking international commercial arbitration : towards default arbitration
ผู้แต่ง : Gilles Cuniberti
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13401
เลขเรียกหนังสือ : KJC 4169 C865R 2017
ISBN : 9781786432391
แหล่ง :
The international arbitration review
ผู้แต่ง : James H Carter
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Law Business Research
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13400
เลขเรียกหนังสือ : K 2400 I685 2017
ISBN : 9781910813683
แหล่ง :
Statistical modeling and inference for social science
ผู้แต่ง : Sean Gailmard
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขทะเบียน : E13399
เลขเรียกหนังสือ : HA 29 G136S 2014
ISBN : 9781316622223
แหล่ง :
Governance entrepreneurs : international organizations and the rise of global public-private partnerships
ผู้แต่ง : Liliana B. Andonova
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : HV 544.5 A546G 2017
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13398
เลขเรียกหนังสือ : HV 544.5 A546G 2017
ISBN :
แหล่ง :
Bounded rationality and economic diplomacy : the politics of investment treaties in developing countries
ผู้แต่ง : Lauge N. Skovgaard Poulsen
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขทะเบียน : E13397
เลขเรียกหนังสือ : HG 5993 P685B 2015
ISBN : 9781107552012
แหล่ง :
The environment and international relations
ผู้แต่ง : Kate O'Neill
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13396
เลขเรียกหนังสือ : GE 170 O545E 2017
ISBN : 9781107061675
แหล่ง :
The historical roots of corruption : mass education, economic inequality, and state capacity
ผู้แต่ง : Eric M. Uslaner
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13395
เลขเรียกหนังสือ : JF 1081 U753H 2017
ISBN : 9781108403900
แหล่ง :
Democratic policymaking : an analytic approach
ผู้แต่ง : Charles Barrilleaux
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13394
เลขเรียกหนังสือ : JK 468.P64 B367D 2016
ISBN : 9780521192873
แหล่ง :
Deliberation across deeply divided societies : transformative moments
ผู้แต่ง : Jurg Steiner
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13393
เลขเรียกหนังสือ : JC 423 S848D 2017
ISBN : 9781107187726
แหล่ง :
C.S. Lewis on politics and the natural law
ผู้แต่ง : Justin Bukley Dyer and Micah Joel Watson
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13392
เลขเรียกหนังสือ : PR 6023.E926 D947C 2016
ISBN : 9781107518971
แหล่ง :
Transnational crime and criminal justice
ผู้แต่ง : Marinella Marmo
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : SAGE
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13391
เลขเรียกหนังสือ : HV 6252 M376T 2016
ISBN : 9781412919258
แหล่ง :
Cybercrime and society
ผู้แต่ง : Majid Yar
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : SAGE
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2013
เลขทะเบียน : E13390
เลขเรียกหนังสือ : HV 6773 Y376C 2013
ISBN : 9781446201947
แหล่ง :
Media and crime
ผู้แต่ง : Yvonne Jewkes
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : SAGE
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขทะเบียน : E13389
เลขเรียกหนังสือ : P 96.C74 J485M 2015
ISBN : 9781446272534
แหล่ง :
Introduction to criminology : theories, methods, and criminal behavior
ผู้แต่ง : Frank E. Hagan
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : SAGE
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13388
เลขเรียกหนังสือ : HV 6025 H263I 2017
ISBN : 9781483389172
แหล่ง :
Maritime law
ผู้แต่ง : Yvonne Baatz
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Informa law from Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2018
เลขทะเบียน : E13387
เลขเรียกหนังสือ : KD 1819 M375 2018
ISBN : 9781138104839
แหล่ง :
Jurisdiction over ships : post-UNCLOS developments in the law of the sea
ผู้แต่ง : Henrik Ringbom
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Brill Nijhoff
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขทะเบียน : E13386
เลขเรียกหนังสือ : KZA 1470 J875 2015
ISBN : 9789004303492
แหล่ง :
Modern maritime law volume 1 : jurisdiction and risks
ผู้แต่ง : Alexandra Mandaraka-Sheppard
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2013
เลขทะเบียน : E13384
เลขเรียกหนังสือ : KD 1833 M363M 2013 V.1
ISBN : 9780415835169
แหล่ง :
The law of clean energy : efficiency and renewables
ผู้แต่ง : Michael B. Gerrard
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : American Bar Association, Section of Environment, Energy, and Resources
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2011
เลขทะเบียน : E13383
เลขเรียกหนังสือ : KF 2120 L396 2011
ISBN : 9781614380085
แหล่ง :
International petroleum fiscal systems and production sharing contracts
ผู้แต่ง : Daniel Johnston
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : PennWell Books
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 1994
เลขทะเบียน : E13382
เลขเรียกหนังสือ : HD 9560.8.A1 J646I 1994
ISBN : 9780878144266
แหล่ง :
Shale gas, the environment and energy security : a new framework for energy regulation
ผู้แต่ง : Ruven Fleming
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13381
เลขเรียกหนังสือ : K 3915 F576S 2017
ISBN : 9781786433169
แหล่ง :
Debates in German public law
ผู้แต่ง : Hermann Punder and Christian Waldhoff
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Hart Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขทะเบียน : E13380
เลขเรียกหนังสือ : KK 4413 D433 2014
ISBN : 9781849464727
แหล่ง :
Full participation : a comparative study of compulsory voting
ผู้แต่ง : Sarah Birch
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : United Nations University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2009
เลขทะเบียน : E13379
เลขเรียกหนังสือ : JF 1031 B573F 2009
ISBN : 9780719077623
แหล่ง :
Telecommunications law and regulation
ผู้แต่ง : Ian Walden
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Oxford University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2012
เลขทะเบียน : E13376
เลขเรียกหนังสือ : KD 2880 T454 2012
ISBN : 9780199656660
แหล่ง :
An introduction to U.S. telecommunications law
ผู้แต่ง : Charles H. Kennedy
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Artech House
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2001
เลขทะเบียน : E13375
เลขเรียกหนังสือ : KF 2765 K466I 2001
ISBN : 9780890063804
แหล่ง :
Health care & the law
ผู้แต่ง : Janine McIlwraith
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Thomson Reuters
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขทะเบียน : E13374
เลขเรียกหนังสือ : KU 1520 M348H 2014
ISBN : 9780455232829
แหล่ง :
Oil and gas production contracts : contracts with contractors for services
ผู้แต่ง : Anthony Jennings
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2008
เลขทะเบียน : E13373
เลขเรียกหนังสือ : K 3915 O553 2008
ISBN : 9781847037503
แหล่ง :
Research handbook on international law and natural resources
ผู้แต่ง : Elisa Morgera and Kati Kulovesi
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13372
เลขเรียกหนังสือ : K 3478 R584 2016
ISBN : 9781783478323
แหล่ง :
International natural resources law, investment and sustainability
ผู้แต่ง : Shawkat Alam, Jahid Hossain Bhuiyan and Jona Razzaque
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2018
เลขทะเบียน : E13371
เลขเรียกหนังสือ : K 3478 I584 2018
ISBN : 9781138848702
แหล่ง :
Charity law : international perspectives
ผู้แต่ง : Juliet Chevalier-Watts
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2018
เลขทะเบียน : E13370
เลขเรียกหนังสือ : K 797 C498C 2018
ISBN : 9781138656130
แหล่ง :
Research handbook on global administrative law
ผู้แต่ง : Sabino Cassese
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Pub
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13369
เลขเรียกหนังสือ : K 3400 R476 2016
ISBN : 9781783478453
แหล่ง :
Economics of health law : volume I
ผู้แต่ง : Ronen Avraham, David A. Hyman and Charles M. Silver.
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13367
เลขเรียกหนังสือ : RA 410 E296 2016 V.1
ISBN : 9781781003879
แหล่ง :
Law and legal institutions of Asia : traditions, adaptations and innovations
ผู้แต่ง : E. Ann Black and Gary F. Bell
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2011
เลขทะเบียน : E13351
เลขเรียกหนังสือ : KNC 79 L393 2011
ISBN : 9780521116497
แหล่ง :
International labour law
ผู้แต่ง : Barbara J. Fick
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขทะเบียน : E13366
เลขเรียกหนังสือ : K 1705 I542 2015
ISBN : 9781783476022
แหล่ง :
Capital in the twenty-first century
ผู้แต่ง : Thomas Piketty
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : The Belknap Press of Harvard University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13357
เลขเรียกหนังสือ : HB 501 P436C 2017 C.2
ISBN : 9780674979857
แหล่ง :

ชื่อเรื่อง:

ผู้แต่ง:

สำนักพิมพ์:

ผู้แปล:

เลขทะเบียน:

เลขหนังสือ:

ISBN:

ปีที่พิมพ์:

ภาษา:

ประเภท:

หมวด: