ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 28 มี.ค.-3 เม.ย. 62) 20190513 13/05/2562
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 4-17 เม.ย. 62) 25620513 13/05/2562
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 15 มิ.ย.-1 ก.ค. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610701 01/07/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 18-24 มิ.ย. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610624 24/06/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 11-17 มิ.ย. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610617 17/06/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 4-10 มิ.ย. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610610 10/06/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610603 03/06/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 21 พ.ค.-27 พ.ค. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610527 27/05/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 14-20 พ.ค. 58) 25610520 20/05/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 7-13 พ.ค. 58) 25610513 13/05/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 58) 25610506 06/05/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 23-29 เม.ย. 58) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 25610429 29/04/2561
สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 15-22 เม.ย. 58) 25610415 15/04/2561