เนื้อหา
Jurisdiction over ships : post-UNCLOS developments in the law of the sea
ผู้แต่ง : Henrik Ringbom
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Brill Nijhoff
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขทะเบียน : E13386
เลขเรียกหนังสือ : KZA 1470 J875 2015
ISBN :
แหล่ง :
Modern maritime law volume 1 : jurisdiction and risks
ผู้แต่ง : Alexandra Mandaraka-Sheppard
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2013
เลขทะเบียน : E13384
เลขเรียกหนังสือ : KD 1833 M363M 2013 V.1
ISBN :
แหล่ง :
The law of clean energy : efficiency and renewables
ผู้แต่ง : Michael B. Gerrard
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : American Bar Association, Section of Environment, Energy, and Resources
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2011
เลขทะเบียน : E13383
เลขเรียกหนังสือ : KF 2120 L396 2011
ISBN :
แหล่ง :
International petroleum fiscal systems and production sharing contracts
ผู้แต่ง : Daniel Johnston
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : PennWell Books
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 1994
เลขทะเบียน : E13382
เลขเรียกหนังสือ : HD 9560.8.A1 J646I 1994
ISBN :
แหล่ง :
Shale gas, the environment and energy security : a new framework for energy regulation
ผู้แต่ง : Ruven Fleming
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13381
เลขเรียกหนังสือ : K 3915 F576S 2017
ISBN :
แหล่ง :
Debates in German public law
ผู้แต่ง : Hermann Punder and Christian Waldhoff
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Hart Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขทะเบียน : E13380
เลขเรียกหนังสือ : KK 4413 D433 2014
ISBN :
แหล่ง :
Full participation : a comparative study of compulsory voting
ผู้แต่ง : Sarah Birch
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : United Nations University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2009
เลขทะเบียน : E13379
เลขเรียกหนังสือ : JF 1031 B573F 2009
ISBN :
แหล่ง :
Telecommunications law and regulation
ผู้แต่ง : Ian Walden
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Oxford University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2012
เลขทะเบียน : E13376
เลขเรียกหนังสือ : KD 2880 T454 2012
ISBN :
แหล่ง :
An introduction to U.S. telecommunications law
ผู้แต่ง : Charles H. Kennedy
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Artech House
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2001
เลขทะเบียน : E13375
เลขเรียกหนังสือ : KF 2765 K466I 2001
ISBN :
แหล่ง :
Health care & the law
ผู้แต่ง : Janine McIlwraith
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Thomson Reuters
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขทะเบียน : E13374
เลขเรียกหนังสือ : KU 1520 M348H 2014
ISBN :
แหล่ง :
Oil and gas production contracts : contracts with contractors for services
ผู้แต่ง : Anthony Jennings
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2008
เลขทะเบียน : E13373
เลขเรียกหนังสือ : K 3915 O553 2008
ISBN :
แหล่ง :
Research handbook on international law and natural resources
ผู้แต่ง : Elisa Morgera and Kati Kulovesi
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13372
เลขเรียกหนังสือ : K 3478 R584 2016
ISBN :
แหล่ง :
International natural resources law, investment and sustainability
ผู้แต่ง : Shawkat Alam, Jahid Hossain Bhuiyan and Jona Razzaque
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2018
เลขทะเบียน : E13371
เลขเรียกหนังสือ : K 3478 I584 2018
ISBN :
แหล่ง :
Charity law : international perspectives
ผู้แต่ง : Juliet Chevalier-Watts
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Routledge
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2018
เลขทะเบียน : E13370
เลขเรียกหนังสือ : K 797 C498C 2018
ISBN :
แหล่ง :
Research handbook on global administrative law
ผู้แต่ง : Sabino Cassese
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Pub
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13369
เลขเรียกหนังสือ : K 3400 R476 2016
ISBN :
แหล่ง :
Economics of health law : volume I
ผู้แต่ง : Ronen Avraham, David A. Hyman and Charles M. Silver.
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขทะเบียน : E13367
เลขเรียกหนังสือ : RA 410 E296 2016 V.1
ISBN :
แหล่ง :
Law and legal institutions of Asia : traditions, adaptations and innovations
ผู้แต่ง : E. Ann Black and Gary F. Bell
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2011
เลขทะเบียน : E13351
เลขเรียกหนังสือ : KNC 79 L393 2011
ISBN :
แหล่ง :
International labour law
ผู้แต่ง : Barbara J. Fick
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : Edward Elgar Publishing
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขทะเบียน : E13366
เลขเรียกหนังสือ : K 1705 I542 2015
ISBN :
แหล่ง :
Capital in the twenty-first century
ผู้แต่ง : Thomas Piketty
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : The Belknap Press of Harvard University Press
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2017
เลขทะเบียน : E13357
เลขเรียกหนังสือ : HB 501 P436C 2017 C.2
ISBN :
แหล่ง :

ชื่อเรื่อง:

ผู้แต่ง:

สำนักพิมพ์:

ผู้แปล:

เลขทะเบียน:

เลขหนังสือ:

ISBN:

ปีที่พิมพ์:

ภาษา:

ประเภท:

หมวด: